W dniu 14 grudnia nasza szkoła miała zaszczyt gościć panią Justynę Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej oraz Jego Ekscelencję, Ambasadora Irlandii, pana Patricka Haughey. Tematem spotkania było życie i twórczość poety Williama Butlera Yeatsa w wyjątkowym momencie, jakim jest stulecie przyznania mu Nagrody Nobla. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 2e i 1c. Wysłuchaliśmy recytacji wybranych wierszy poety, poznaliśmy wiele zajmujących faktów dotyczących jego barwnej biografii i epoki, w której tworzył, osłuchaliśmy się z piękną melodią języka irlandzkiego.