10 listopada w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Aleksandra Ferensa. Organizatorami konkursu była Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście i XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja. W konkursie wzięli udział soliści, zespoły i chóry ze śródmiejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Występy oceniało jury w składzie: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Grzegorz Rogulski – Radny Dzielnicy Śródmieście, Paweł Wachowski – Koncertmistrz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Beata Michalec – Radna m.st. Warszawy, Natalia Mączka – Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonali przygotowane utwory, dając świadectwo  szacunku i poszanowania historii.

W taki sposób uczcili Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

” Polska to jest Wielka rzecz”