„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci

W. Szymborska

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

  o śmierci pani Marii Karwowskiej

nauczycielki XI LO im. M. Reja,

wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży,

wspaniałego człowieka

                                              

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…..

                                                                                     Rodzina Rejacka