Polityk, politolog, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich. Prezydent miasta stołecznego . Warszawy.