Dla uczniów i uczennic klas czwartych piątek 28. kwietnia był szczególny i wyjątkowy. Oto zakończyli swoją naukę w szkole – przed nimi już „tylko” egzaminy maturalne i najdłuższe wakacje w życiu!

Tego dnia emocje były ogromne i bardzo mieszane. Duma mieszała się z obawami, radość ze wzruszeniem, nadzieje z żalem.

Przy dźwiękach ostatniego dzwonka i gromkich braw młodszych koleżanek i kolegów a także pracowników szkoły klasy czwarte w symboliczny sposób opuściły szkołę. Tam odtańczono wspólnego poloneza i można było zrobić zdjęcia pamiątkowe na schodach Kościoła Świętej Trójcy.

W trakcie uroczystości zakończenia nauki, którą swoją obecnością uświetniła pani Magdalena Wojciechowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, nagrodzono szczególnie wyróżniających się uczniów i uczennice – laureatki i laureatów olimpiad przedmiotowych, zdobywczynie i zdobywców świadectw z wyróżnieniem, sportowców, osoby szczególnie zaangażowane społecznie czy aktywne w życiu szkoły, członkinie zespołu The Reyals.

Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego pożegnania przez klasy młodsze. Trzecioklasiści i trzecioklasistki przygotowali dla starszych koleżanek i kolegów tradycyjne przypinki z logo szkoły „SMR” oraz pamiątkowe cukierki z napisem „LO Reja”.

Wszystkim Absolwentom i Absolwentkom gratulujemy ukończenia szkoły i wejścia w dorosłość.

MACTE ANIMO!!!

Fot. #RejMedialni

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wyjścia klas maturalnych ze szkoły i poloneza na szkolnym Facebooku