Od 2016 roku szkoła uczestniczy w projekcie Irlandia w szkole organizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej we współpracy z Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu. Pomysł udziału w projekcie zrodził się z zainteresowania uczniów kulturą i historią Irlandii. Projekt nawiązuje do treści programowych obowiązujących w szkole ponadgimnazjalnej
i realizowany jest przede wszystkim przez uczniów klas pierwszych i drugich pod opieką pani Anny Antoniak i pana Jacka Konika.

Wśród najważniejszych celów realizowanego projektu wymienić można:

  • bliższe poznanie kultury i tradycji, dziedzictwa historycznego, ciekawych regionów turystycznych, problemów społecznych i politycznych oraz elementów geografii Irlandii
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności analitycznych oraz krytycznych dotyczących kultury i historii Irlandii
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • kształtowanie postaw służących dobrze zorganizowanej pracy w zespole (wspomaganie umiejętności konwersacyjnych poprzez pracę w grupach i zadania komunikatywne)
  • pogłębienie umiejętności wypowiadania się, zabierania głosu, argumentowania oraz doceniania różnorodności opinii i ocen
  • podniesienie motywacji do doskonalenia językowego poprzez pobudzenie zainteresowania zjawiskami kulturowymi, społecznymi i politycznymi kraju anglojęzycznego (rozwój podstawowych sprawności językowych: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz rozbudowa zakresu słownictwa w obszarze społecznym, kulturowym i politycznym)
  • rozwijanie pasji poznawczych

Oto najważniejsze wydarzenia zrealizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018:

18.IX.2017 uczniowie kl. IB wybrali się na niezwykle ciekawy i przystępny wykład Pania Gerarda Keowna, Ambasadora Irlandii „Dawniej obcy, dziś sąsiedzi. Polsko-irlandzkie spotkania na przestrzeni wieków” w Łazienkach Królewskich. Wzbogaciliśmy wiedzę o tym, jak wiele łączy nasze kraje

10.X.2017 zorganizowaliśmy szkolne eliminacje do Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej. Uczniowie zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne

25.X.2017 uczniowie kl. IB wybrali się na wieczór z irlandzką literaturą grozy w Pałacu pod Blachą, gdzie pani Christina Morin z Uniwersytetu w Limerick przybliżyła twórczość Reginy Marii Roche

28.X.2017 uczennica kl. IE zajęła II miejsce w kategorii recytacja poezji w finale Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej Warszawa 2017

11.XII.2017 kl. IB uczestniczyła w fascynującym spotkaniu z ambasadorem Irlandii, Panem Gerardem Keownem na temat pracy dyplomaty

28.III.2018 zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o kulturze i historii Irlandii” Ireland Quiz”. Zwyciężył uczeń kl. ID

8.V.2018 uczniowie kl. IB, IC, ID i IF wybrali się na Dzień Irlandzki w Instytucie Anglistyki UW. Niezapomniane atrakcje to warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem Treblers, doskonałe prezentacje pani Sanji Bentz z uniwersytetu w Niemczech „The City of the Vibes: ‘Galway Girl’ and its (pop-)cultural contexts” oraz pana dr hab. Barry Keane z IAUW „La Bealtaine in Irish Literature”. Nasi uczniowie wygłosili też własne prezentacje o świętym Patryku i chrystianizacji Irlandii oraz o kuchni irlandzkiej

7.VI.2018 uczniowie kl. IIB i IC uczestniczyli w poranku z poezją Williama B. Yeatsa. Recytowaliśmy wybrane przez uczniów wiersze, dokonaliśmy ich interpretacji, a także poznaliśmy biografię pisarza

Oglądaliśmy też filmy przybliżające kulturę i historię Irlandii: „Wiatr buszujący w jęczmieniu” (kl. IIF), „The Story of Ireland” (kl. IC) i „The Matchmaker” (kl. IF i IIB)

 

W roku szkolnym 2018/2019 miały miejsce następujące wydarzenia:

25.IX.2018 uczniowie klas IIC, IIG oraz IIIB wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Seamusa Heaneya. Cieszymy się ogromnie z wyróżnienia przyznanego uczennicy klasy IIC.

2.X.2018 zorganizowaliśmy szkolne eliminacje do Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej. Jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem ostatecznej listy świetnie przygotowanych kandydatów do dalszych etapów Konkursu.

24.X.2018 uczniowie kl. IB wybrali się na wieczór z irlandzką literaturą grozy zorganizowany przez Instytut Anglistyki UW oraz Ambasadę Irlandii w Pałacu pod Blachą, gdzie pani dr Sorcha Ni Fhlainn z Uniwersytetu w Manchester wygłosiła wykład „Cinematic Afterlife of Bram Stoker’s Dracula”

26.X.2018 w finale II edycji warszawskiej Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej zwyciężyła uczennica klasy IIIB, zaś uczennica klasy IIG otrzymała III miejsce. Serdecznie im gratulujemy!!!

18.XII.2018 z wizytą do naszej szkoły wybrała się Pani Ambasador Emer O’Connell. W spotkaniu w świątecznej atmosferze uczestniczyły klasy IB i IIC.

31.01.2019 uczennice klas 3B 1B uczestniczyły w Wieczorze poetycko-muzycznym zorganizowanym przez Ambasadę Irlandii z okazji Dnia św. Brygidy w pałacu Tyszkiewiczów: dziewczęta recytowały wiersze własnego autorstwa o świętej Brygidzie. Wiersze te zamieszczone są na stronie prezentującej twórczość rejacką: https://rejmedialni.wordpress.com/category/wspolczesna-poezja-rejacka/

20.III.2019 uczniowie klas 2C i 1B  wystąpili w przedstawieniu: „The Importance of Being Earnest” Oscara Wilde’a

20.III.2019 uczennica kl. 1B wygłosiła w szkole prezentację „Irish Civil War”

20.III.2019 uczniowie kl. 1A wygrali w szkolnym konkursie wiedzy o Irlandii „Irish Quiz”, przy czym multimedialną część konkursu przygotowały uczennice kl. 2F.

5.IV.2019 uczennica kl. 2C wygłosiła prezentację o życiu i twórczości Oscara Wilde’a

13.V.2019 wybraliśmy się z kl. 1B na wykłady do Instytutu Anglistyki UW:

dr Paul McNamara, „From the Irish Free State to the Danzig Freie Stadt: the League of nations career of Irish diplomat Sean Lester”, dr hab. Wawrzyniec Konarski, „From Uniformity towards Plurality. Historical Images of the Irish Nation” oraz dr hab. Barry Keane, „The Images of Ireland on the Polish Stage in the 20th Century”

3.VI.2019 i 4.VI.2019 zorganizowaliśmy tradycyjnie Poranek z poezją irlandzką, czyli wspólne czytanie wierszy W.B. Yeatsa w kl. 1B i 2C.

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowaliśmy następujące wydarzenia:

23.X.2019 uczniowie klas 1C, 1F i 2b uczestniczyli w wieczorze poświęconym folklorowi irlandzkiemu zorganizowanym przez Instytut Anglistyki UW i Ambasadę Irlandii w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów. Wykład na temat dawnych irlandzkich tradycji wygłosił Jonny Doolin, twórca Narodowego Archiwum Folkloru Irlandzkiego

Grudzień 2019 uczniowie klas 2A i 2B wzięli udział w Konkursie Inspirujące kobiety mojej małej ojczyzny zorganizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej. Zadaniem uczestników było napisanie mini eseju w języku angielskim o niezwykłej, fascynującej kobiecie, która odegrała wielką rolę w miejscu, z którym czują się związani.

22.IV.2020 oraz 24.IV.2020 uczniowie klas 1D i 1F uczestniczyli w szkolnej dyskusji online o powieści Tatty Christine Dwyer Hickey w ramach projektu One City One Book Klub Książki Dublin zorganizowanego przez Ambasadę Irlandii w Warszawie. Działanie to umożliwiło zaangażowanym w nie uczniom doskonalić i prezentować umiejętności interpretacji tekstu literackiego, wypowiadania swego zdania na forum klasy, konstruowania płynnej wypowiedzi ustnej, zyskać większą pewność siebie oraz wzmocnić klasowe więzi.

Anna Antoniak i Jacek Konik

W roku szkolnym 2020/2021zrealizowaliśmy następujące wydarzenia:

10.11.2020 oraz 18.11.2020 uczniowie klas 2F i 2D poznali biografię i twórczość Seamusa Heaneya, irlandzkiego poety, interpretując jego wybrane utwory

20.11.2020 z klasą 2F rozmawialiśmy o związkach polsko-irlandzkich na przestrzeni dziejów. Zastanawialiśmy się wspólnie, które postacie i wydarzenia zbliżyły nasze kraje

8.12.2020 klasa 2F w świątecznej atmosferze uczestniczyła w spotkaniu online z panią Justyną Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej na temat zwyczajów na Zielonej Wyspie związanych z Bożym Narodzeniem

22.12.2020 z klasą 2F dyskutowaliśmy o powieści Moonrise Sary Crossan

19.02.2021 klasa 2F uczestniczyła w spotkaniu online z panią Justyną Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej na temat Love is in the Air – najbardziej romantyczne historie rodem z Zielonej Wyspy 

8.03.2021 uczniowie klasy 2F zajęli II miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym Z tęsknoty za podróżami zorganizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej

Cieszymy się z ich sukcesu!

9.03.2021 z klasami 2A, 2D i 2F dyskutowaliśmy o opowiadaniu Jamesa Joyce’a A Little Cloud z tomu The Dubliners

20.04.2021 z klasami 2D i 2F rozmawialiśmy o powieści Ronana Hession: Leonard and Hungry Paul 

23.04.2021 uczniowie klas 2D i 2F wzięli udział w dyskusji online w ramach akcji czytelniczej One Dublin One Book 2021 Klub Książki Dublin  prowadzonej przez Ambasadę Irlandii w Warszawie

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowaliśmy następujące wydarzenia:

14.10.2021 uczniowie klas 1C i 3D uczestniczyli w spotkaniu online z panią Emer O’Connell, Ambasador Irlandii na temat: Joyce a dzisiejsza Irlandia w ramach cyklu Oswajanie Joyce’a w setną rocznicę wydania Ulissesa (spotkania zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

8.11.2021 z klasą 3D spotkała się online pani Justyna Mazurek-Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej, aby porozmawiać z uczniami na temat Samhain-irlandzkie Dziady

18.11.2021 uczniowie klasy 3D uczestniczyli w spotkaniu online z irlandzką historyczką, panią Liz Gillis na temat: James Joyce i kwestia narodowa z cyklu Oswajanie Joyce’a

30.11.2021 w konkursie literackim Irlandzkie opowiadanie z dreszczykiem zorganizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej uczennica klasy 3H zdobyła II miejsce, a uczennica klasy 1C wyróżnienie – serdecznie gratulujemy!

02.12.2021 uczniowie klas 1C i 3D uczestniczyli w spotkaniu online z panią dr hab. Katarzyną Bazarnik (UJ) na temat: ABC Ulissesa – wprowadzenie do powieści i twórczości Joyce’a z cyklu Oswajanie Joyce’a

28.01.2022 uczniowie klas 1C i 3H uczestniczyli w spotkaniu online z panem Maciejem Świerkockim, tłumaczem literatury anglojęzycznej na temat: Tłumacz przy pracy z cyklu Oswajanie Joyce’a

24.02.2022 uczniowie klasy 1C uczestniczyli w spotkaniu online z panem prof. dr hab. Leszkiem Drongiem na temat: Pora podróży na zachód, Joyce w Galway, Galway w pisarstwie Joyce’a z cyklu Oswajanie Joyce’a

W marcu zbiory biblioteki szkolnej wzbogaciły się o dar Ambasady Irlandii Ulissesa i Dublińczyków Joyce’a

10.03.2022 z klasą 1C dyskutowaliśmy o opowiadaniu Mała chmurka z tomu Dublińczycy Jamesa Joyce’a

24.03.2022 uczennica klasy 3D wygłosiła prezentację o św. Patryku, patronie Irlandii

4.04.2022 uczniowie klasy 1C uczestniczyli w spotkaniu online z panią Liz Gillis, irlandzką historyczką na temat: Joyce i kobiety z cyklu Oswajanie Joyce’a – o sytuacji kobiet w Irlandii w czasach, gdy powstawał Ulisses

28.04.2022 uczniowie klasy 1C uczestniczyli w spotkaniu online z panem prof. dr hab. Jerzym Jarniewiczem, tłumaczem i krytykiem literackim na temat: Tłumacząc polski na Joyce’a z cyklu Oswajanie Joyce’a

24.05.2022 uczniowie klasy 1C uczestniczyli w spotkaniu online na temat: Joyce i miasta Europy – śladami Joyce’a w Dublinie, Rzymie i Trieście z cyklu Oswajanie Joyce’a. Prelegentami byli: pani profesor Clíona Ní Ríordáin z Sorbonne Nouvelle i pan profesor Enrico Terrinoni z Università per Stranieri z Perugii oraz pan sekretarz Ambasady Irlandii w Polsce Dominic Berkeley

13.06.2022 klasa 1C poznała biografię i twórczość Williama Butlera Yeatsa, recytując jego wybrane wiersze

W roku szkolnym 2022/2023 zrealizowaliśmy następujące wydarzenia:

5.10.2022 z klasą 2C dyskutowaliśmy o powieści „Moonrise” Sary Crossan

28.10.2022 uczniowie klasy 2C uczestniczyli w spotkaniu online You read, you write better z cyklu Irish Literary Milestones  z Jego Ekscelencją Patrickiem Haughey, nowym Ambasadorem Irlandii o irlandzkich nowościach literackich i wydarzeniach czytelniczych, (spotkanie zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

24.11.2022 uczniowie klas 2C i 2F uczestniczyli w spotkaniu online Wampir w trumnie, portret na strychu – w świecie powieści Brama Stokera, Oscara Wilde’a i Josepha Sheridana LeFanu z cyklu Irish Literary Milestones (spotkanie zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

6.12.2022 uczniowie klas 2C i 2F uczestniczyli w spotkaniu online On Literary History, memory, reading and writing z cyklu Irish Literary Milestones z pisarzem irlandzkim Colmem Toibinem (spotkanie zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

21.12.2022 z klasą 2C dyskutowaliśmy o opowiadaniu „The Ladder” autorstwa Sheili Purdy 

11.01.2023 z klasą 2C dyskutowaliśmy o opowiadaniu „Night Waking” Lucy Caldwell 

12.01.2023 uczniowie klas 2C i 2F uczestniczyli w spotkaniu online Her own labirinthine secrecy. On writing diverse lives z cyklu Irish Literary Milestones z pisarką irlandzką Mary Morrissy (spotkanie zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

8.02.2023 z klasą 2C dyskutowaliśmy o powieści Claire Keegan „Small Things Like These” 

13.04.2023 uczennica klasy 2C zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Seamus Heaney – przekład intersemiotyczny wiersza zorganizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej. Serdecznie gratulujemy!!!

14.04.2023 z klasą 2C dyskutowaliśmy o powieści „The Coroner’s Daughter” autorstwa Andrew Hughes 

25.04.2023 uczniowie klasy 2C uczestniczyli w spotkaniu online z Andrew Hughes, autorem powieści The Coroner’s Daughter, zorganizowanym przez Ambasadę Irlandii i Instytut Anglistyki UW 

27.04.2023 z klasami 1C i 1E dyskutowaliśmy o opowiadaniu „Night Waking” Lucy Caldwell

10.05.2023 z klasą 2C dyskutowaliśmy o powieści „The Boy in the Striped Pyjamas” Johna Boyne 

17.05.2023 uczniowie klas 2C i 2F uczestniczyli w spotkaniu online z cyklu Irish Literary Milestones z Maciejem Świerkockim wokół pierwszego, polskiego przekładu Murphy’ego Samuela Becketta dla uczniów klas 2C i 2F (spotkanie zorganizowali Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Kultury Irlandzkiej)

7.05.2023 uczniowie klas 2C, 2F oraz 3C uczestniczyli w spotkaniu w szkole z Ambasadorem Irlandii, panem Patrickiem Haughey 

 

13.06.2023 uczniowie klas 1C i 1E przygotowali recytacje wybranych wierszy W.B.Yeatsa