Od 2016 roku szkoła uczestniczy w projekcie Irlandia w szkole organizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej we współpracy z Konsulatem Honorowym Irlandii w Poznaniu. Pomysł udziału w projekcie zrodził się z zainteresowania uczniów kulturą i historią Irlandii. Projekt nawiązuje do treści programowych obowiązujących w szkole ponadgimnazjalnej
i realizowany jest przede wszystkim przez uczniów klas pierwszych i drugich pod opieką pani Anny Antoniak i pana Jacka Konika.

Wśród najważniejszych celów realizowanego projektu wymienić można:

  • bliższe poznanie kultury i tradycji, dziedzictwa historycznego, ciekawych regionów turystycznych, problemów społecznych i politycznych oraz elementów geografii Irlandii
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności analitycznych oraz krytycznych dotyczących kultury i historii Irlandii
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • kształtowanie postaw służących dobrze zorganizowanej pracy w zespole (wspomaganie umiejętności konwersacyjnych poprzez pracę w grupach i zadania komunikatywne)
  • pogłębienie umiejętności wypowiadania się, zabierania głosu, argumentowania oraz doceniania różnorodności opinii i ocen
  • podniesienie motywacji do doskonalenia językowego poprzez pobudzenie zainteresowania zjawiskami kulturowymi, społecznymi i politycznymi kraju anglojęzycznego (rozwój podstawowych sprawności językowych: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie oraz rozbudowa zakresu słownictwa w obszarze społecznym, kulturowym i politycznym)
  • rozwijanie pasji poznawczych

Oto najważniejsze wydarzenia zrealizowane w ramach projektu w minionym roku szkolnym 2017/2018:

18.IX.2017 uczniowie kl. IB wybrali się na niezwykle ciekawy i przystępny wykład Pania Gerarda Keowna, Ambasadora Irlandii „Dawniej obcy, dziś sąsiedzi. Polsko-irlandzkie spotkania na przestrzeni wieków” w Łazienkach Królewskich. Wzbogaciliśmy wiedzę o tym, jak wiele łączy nasze kraje

10.X.2017 zorganizowaliśmy szkolne eliminacje do Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej. Uczniowie zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne

25.X.2017 uczniowie kl. IB wybrali się na wieczór z irlandzką literaturą grozy w Pałacu pod Blachą, gdzie pani Christina Morin z Uniwersytetu w Limerick przybliżyła twórczość Reginy Marii Roche

28.X.2017 uczennica kl. IE zajęła II miejsce w kategorii recytacja poezji w finale Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej Warszawa 2017

11.XII.2017 kl. IB uczestniczyła w fascynującym spotkaniu z ambasadorem Irlandii, Panem Gerardem Keownem na temat pracy dyplomaty

28.III.2018 zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o kulturze i historii Irlandii” Ireland Quiz”. Zwyciężył uczeń kl. ID

8.V.2018 uczniowie kl. IB, IC, ID i IF wybrali się na Dzień Irlandzki w Instytucie Anglistyki UW. Niezapomniane atrakcje to warsztaty tańca irlandzkiego z zespołem Treblers, doskonałe prezentacje pani Sanji Bentz z uniwersytetu w Niemczech „The City of the Vibes: ‘Galway Girl’ and its (pop-)cultural contexts” oraz pana Barry Keane z IAUW „La Bealtaine in Irish Literature”. Nasi uczniowie wygłosili też własne prezentacje o świętym Patryku i chrystianizacji Irlandii oraz o kuchni irlandzkiej

7.VI.2018 uczniowie kl. IIB i IC uczestniczyli w poranku z poezją Williama B. Yeatsa. Recytowaliśmy wybrane przez uczniów wiersze, dokonaliśmy ich interpretacji, a także poznaliśmy biografię pisarza

Oglądaliśmy też filmy przybliżające kulturę i historię Irlandii: „Wiatr buszujący w jęczmieniu” (kl. IIF), „The Story of Ireland” (kl. IC) i „The Matchmaker” (kl. IF i IIB)

 

Natomiast w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 miały jak na razie miejsce następujące wydarzenia:

25.IX.2018 uczniowie klas IIC, IIG oraz IIIB wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Seamusa Heaneya. Cieszymy się ogromnie z wyróżnienia przyznanego uczennicy klasy IIC.

2.X.2018 zorganizowaliśmy szkolne eliminacje do Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej. Jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem ostatecznej listy świetnie przygotowanych kandydatów do dalszych etapów Konkursu.

24.X.2018 uczniowie kl. IB wybrali się na wieczór z irlandzką literaturą grozy zorganizowany przez Instytut Anglistyki UW oraz Ambasadę Irlandii w Pałacu pod Blachą, gdzie pani dr Sorcha Ni Fhlainn z Uniwersytetu w Manchester wygłosiła wykład Cinematic Afterlife of Bram Stoker’s Dracula

26.X.2018 w finale II edycji warszawskiej Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej zwyciężyła uczennica klasy IIIB, zaś uczennica klasy IIG otrzymała III miejsce. Serdecznie im gratulujemy!!!

18.XII.2018 z wizytą do naszej szkoły wybrała się Pani Ambasador Emer O’Connell. W spotkaniu w świątecznej atmosferze uczestniczyły klasy IB i IIC.

Anna Antoniak i Jacek Konik